QinetiQ hemsida: Om oss

Om oss

Vi är experter inom försvars- och säkerhetsbranschen samt flygindustrin och har mer än 9.000 anställda världen över.

QinetiQs forskare och ingenjörer tacklar angelägna problem, som både angår oss och resten av världen.

Vårt förstaklassiga tekniska kunnande bygger på världsledande forskning och innovation.

På QinetiQ har vi en stark övertygelse. Kunder världen över förlitar sig på oss och vi erbjuder undersöknings- och utvärderingstjänster, utbildningskapacitet, tekniska lösningar och handledning för att hjälpa dem att uppfylla sina mål.

Vi fokuserar oss på att tillhandahålla expertis och sakkunskap på nationella marknader och dessa tjänster svarar idag för 80% av vår försäljning.

Vår produktavdelning utformar teknologibaserade lösningar och erbjuder avtalsfinansierad forskning och globala utvecklingsprogram för att möta kunders behov.

Läs mer om vår expertis

Läs mer om våra marknader

Om oss

Vad gör oss unika?

Våra medarbetare. I grunden är det våra medarbetares rigorösa förmåga att använda sin tekniska kompetens, sina breda sakkunskaper och sitt eget fria tänkande, som är avgörande för våra kunder.

Vår självständighet. QinetiQ är ingen tillverkare och vi står också utanför leverantörskedjan. Det är istället genom vårt fria tänkande som vi hjälper våra kunder att uppfylla sina mål.

Vår breda kompetens. De utmaningar som våra kunder står inför karaktäriserar dagens samhälle. Som experter har vi förståelse för dessa utmaningar och arbetar ihop med våra kunder för att förverkliga deras idéer och uppfylla deras mål.

Våra kundrelationer. Förtroende är en hörnsten som vägleder oss i vårt arbete. Kunder världen över förlitar sig på våra medarbetares enthusiasm och målmedvetenhet samt förmåga att uppnå mål i kritiska omgivningar där man inte har råd att misslyckas.

Våra partnerskap. Vi utnyttjar partnerskap och kontakter för att driva fram attraktiva affärsstrategier och främja hållbar inkomsttillväxt och vi minskar våra operativa risker och försäljningsrisker genom att licensiera våra immateriella rättigheter. Dessutom använder vi tredje man som försäljningskanal, vilket innebär att vi kan påskynda utvecklingsprocessen av våra affärsidéer.

QinetiQ People Who Know How
QinetiQ hemsida: Om oss